Komenda

komendant hufca

hm. Piotr Wychowaniec

kielcepoludnie@zhp.pl

z-ca komendanta hufca

pwd. Ludwik Pisarski

ludwik.pisarski@gmail.com

z-ca komendanta hufca ds. programowych

pwd. Kacper Tomaszewski

kacper.tomaszewski@zhp.net.pl

skarbniczka hufca

phm.Daria Zielińska

dariazie75@gmail.com

członek komendy hufca ds. pracy z kadrą

hm. Adam Niepokój

adam.niepokoj@gmail.com

członkini komendy hufca ds. promocji i ewidencji

pwd. Anna Moćko

anna.mocko96@gmail.com

członek komendy hufca ds. organizacyjnych

phm. Sebastian Kucharz

kucharzsebastian@gmail.com

członek komendy hufca ds. kwatermistrzowskich

pwd. Adrian Janik

adijanik199789@gmail.com